GDPR

Policy för behandling av personuppgifter

From den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), inom EU. Lagstiftningen reglerar hur personuppgifter får behandlas med fokus på stärkta rättigheter för privatpersoner, vilket även gäller för alla enskilda person i kontakten med Kongo United *.

 

Kongo United FC samlar vid olika tillfällen och i olika utsträckning in personuppgifter från föreningsmedlemmar,barn och vårdnadshavare inom ungdomsverksamheten samt anställda och ideella ledare. Vi på Kongo United FC vill vara tydliga med att vi bara har för avsikt att hantera personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja avtal och åtaganden samt ge den service som den enskilde förväntar sig i kontakten med Kongo United FC.

 

Viärnogamedattallregistreringskergenomettsamtyckefråndenenskilde.Detärden enskilde som godkänner och ger sitt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter. Ett samtycke kan ges skriftligt, elektroniskt, muntligt eller genom att den enskilde använder tjänster på någon annan av Kongo United FC digitala plattformar eller i sociala medier eller vid besök vid någon av de fysiska platser som Kongo United FC nyttjar sig av m.fl.

 

Då personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av en tredjepartsleverantör/samarbetspartner på uppdrag av Kongo United FC så skall det tydligt framgå då den enskilde registrerar sig digitalt eller på annat sätt lämnar ifrån sig sina personuppgifter. Den enskilde personen kan alltid återkalla ett samtycke enligt den rutin som finns beskriven i Kongo United integritetspolicy. Vill den enskilde få sina personuppgifter borttagna så finns även den rutinen beskriven i Kongo Uniteds  integritetspolicy.

 

I Kongo Uniteds integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in,varför vi samlar in den och vad vi använder den till.